برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

People

 


 

Last Name (First Name)  Position  Lab
Alizadeh (Ali Akbar) CV Assistant Professor (Medicinal Chemistry) Protein Engineering Lab 2
Asgharzadeh (Mohammad) Professor Molecular Biology
Bargahi (Nasrin) Lab Manager Molecular Biology
Bavili Tabrizi (Ahad) Principal Investigator Protein Engineering Lab 2
Dastmalchi (Siavoush)  Director Structural Bioinformatics and Molecular Design
Eghbal (Mohammad Ali) Principal Investigator Recombinant Protein Production
Farajnia (Safar) Principal Investigator Molecular Biology
Ghorbani Hagh Jo (Amir) Principal Investigator Protein Engineering Lab 2
Hamzeh-Mivehroud (Maryam) Professor (Medicinal Chemistry) Protein Engineering Lab 1
Kazemi (Abdolhassan) Professor Molecular Biology
Rashtchizadeh (Nadereh) Professor Recombinant Protein Production
Sokouti (Babak)  CV Assistant Professor (Systems Biomedicine) Systems Medicine, Bioinformatics and Molecular Modeling
Tayebi Khosroshahi (Hamid) Associate Professor Protein Engineering Lab 2
Asnaashari (Solmaz)  CV Assistant Professor Chromatography Lab
Moghadaszadeh (Masoud) Assistant Professor (Bacteriology) Protein Engineering Lab 2
Nazarpour (Robab) Lab Manager Protein Engineering Lab 1
Amjad (Elham) Lab Manager Chromatography Lab